header vseobecne informace

Všeobecné informace k pobytu

Rezervace pobytu ve Wellness hotelu V Nebi

 • Odesláním rezervačního formuláře není rezervace potvrzena. Rezervace ubytování a potvrzení ze strany hotelu je možné pouze písemně, tj. zpravidla e-mailem. Pokud je Vámi požadovaný pokoj či termín obsazen, bude Vám nabídnut termín náhradní, stejně tak jako jiná varianta pokoje.

Storno poplatky z celkové ceny objednaného pobytu

Obáváte se, že nebude moci přijet a budete muset Váš pobyt zrušit nebo termín změnit. Již nemusíte mít obavy, nabízíme připojištění storna pobytu, kdy za 700 Kč za jeden pokoj a 1. noc budete pojištěni v případě onemocnění účastníka pobytu. Nemoc musí být lékařsky potvzena s datem potvzení nejpozději v den příjezdu.

Pokud nechcete tento náš výhodný servis využít sdělte to prosím (e-mailem) při Vaší rezervaci (nejpozději do platby zálohy). Pojistné plnění je v případě storna pobytu s 20% spoluúčastí (z ceny pobytu) pojištěného, v pří­padě změny termínu s 5% spoluúčastí (z ceny pobytu) pojištěného.

 • Storno podmínky (bez využití pojištění a v případech nevtahujících se k pojištění)
 • do 2 měsíců před příjezdem– bezplatně
 • od 2 měsíců do 2. týdnů – 70% z celkové ceny pobytu
 • od 2. týdnů a méně – 90% z celkové ceny pobytu

Náš hotel je zcela nevhodný pobyt pro děti do 18-ti let

Příplatek za jednolůžkový pokoj

 • Při využití dvoulůžkového pokoje pouze 1 osobou účtujeme 80% z ceny za dvoulůžkový pokoj

Osoba na přistýlce

 • 3. osoba na přistýlce se slevou 20%

Příjezd a odjezd

 • V den příjezdu jsou pokoje připraveny od 15 hodin.
 • Ideálně doporučujeme příjezd do 18 hodiny, v den odjezdu prosíme o uvolnění pokoje do 11 hodiny. Ubytování začíná večeří a končí v den odjezdu snídani.

Pobyt se psem

 • Psí miláčci jsou vítáni, s ohledem na ostatní hosty nemají však přístup do restaurace a do wellness prostor. Prosíme informujete nás o této skutečnosti při Vaší rezervaci, pobyt se věším psem je možný pouze v pokoji nebo suite typu Garden.
 • Poplatek za psa je 350,–Kč /noc.

Záloha

 • Pro závaznou rezervaci požadujeme 70% zálohu z ceny pobytu.
 • Výši zálohy spolu s bankovním spojením Vám zašleme s potvrzením Vaší rezervace.

Kouření

 • Všechny naše pokoje jsou nekuřácké včetně restaurace.
 • Pro kouření je vyhrazena komfortní klimatizovaná kuřárna

Wellness termíny

 • Pokud máte rezervovaný termín relaxační procedury a chcete jej zrušit, prosíme o storno do 24 hodin před tím, v případě pozdního storna jsme nuceni účtovat 80% z ceny procedury.

           Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v rezervačním formuláři správcem V NEBI.CZ s.r.o, se sídlem Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 05137896 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č.  110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (GDPR). Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.